Toán Lớp 6: Tập hộp C gồm các số tu nhien lớn hơn 7 nhỏ hơn 10

Question

Toán Lớp 6: Tập hộp C gồm các số tu nhien lớn hơn 7 nhỏ hơn 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 7 tháng 2022-05-25T21:00:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. => C = { 8; 9 }
    Cách giải: Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử

  2. $ C = $ { $ x | x ∈ N ; 7 < x < 10 $ } 
    $ ⇒ C = $ { $ 8 ; 9 $ } 
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )