Toán Lớp 6: Tập hợp B = {3,4,5,6}số phần tử của tập hợp B là A.8 B.4 C.6 D.5

Question

Toán Lớp 6: Tập hợp B = {3,4,5,6}số phần tử của tập hợp B là
A.8
B.4
C.6
D.5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 3 tháng 2022-02-17T16:06:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Tập hợp B = {3,4,5,6}số phần tử của tập hợp B là
  A.8
  B.4
  C.6
  D.5
   

 2. Đáp án là A.4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )