Toán Lớp 6: ta có 10%của x bằng 120.Kết quả của x tìm đc là:

Question

Toán Lớp 6: ta có 10%của x bằng 120.Kết quả của x tìm đc là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tháng 2022-12-19T07:48:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    10% x = 120 
  ⇒  x = 120 : 10% 
  ⇒  x = 120 : $\frac{10}{100}$ 
  ⇒  x = 120 : $\frac{1}{10}$
  ⇒ x = 120 . 10 
  ⇒  x = 1200 
  ” vậy x = 1200 “

 2. 10% của x bằng 120
  => x = 120 : 10% = 1200
  Vậy x = 1200
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )