Toán Lớp 6: Sốhọc sinh khối lớp 6 của một trường trong khoảng từ200 đến 250 học sinh, khi xếp thành các hàng 10; 12 và 15 đều vừa đủ. Tính sốhọc si

Question

Toán Lớp 6: Sốhọc sinh khối lớp 6 của một trường trong khoảng từ200 đến 250 học sinh, khi xếp thành các hàng 10; 12 và 15 đều vừa đủ. Tính sốhọc sinh khối lớp 6., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-06-21T04:31:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:200 : 10   200:15    200:12
   ra đáp án cộng hết lại sẽ ra

 2. $\text{Gọi số học sinh khối 6 là x}$
  Ta thấy khi xếp thành các hàng 10; 12 và 15 đều vừa đủ và khoảng từ 200 đến 250 học sinh
  $\text{Có nghĩa là : x là bội chung của 10;12;15 và 200<x<250}$
  $\text{B(10;12 và 15) = { 0; 60; 120; 240; 480; …}}$
  $\text{mà 200< x <250 ⇒ x= 240}$
  $\text{Vậy số học sinh khối 6 là 240 em học sinh}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )