Toán Lớp 6: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 ; 30 ; 45 có số dư lần lượt là 8 ; 20 ; 35 bnnaof xong đầu tiên mik vote 5* nha

Question

Toán Lớp 6: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 ; 30 ; 45 có số dư lần lượt là 8 ; 20 ; 35 bnnaof xong đầu tiên mik vote 5* nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-21T03:57:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ⇔Ta gọi số cần tìm là x
  theo đề bài ta có :
  x+10chia hết cho 18
  x+10 chia hết cho 30
  x+10 chia hết cho 45
  => x=bcnn(18;30;45)
  ⇔18=2×3^2         30=2x3x5           45=3^2×5
  =>BCNN(18:30:45)=2×3^2×5=90
  =>bcnn(18;30;45)=90.2=180
  =>a+10=180
  =>a=170
  Vậy số cần tìm là 170

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:gọi số a cần tìm là
  theo đề bài suy ra a+10 chia hết cho cả 18 30 45
  bcnn(18;30;45)=90
  vậy bcnn có ba chữ số của 18;30;45 là 90.2=180
  =>a+10=180
  =>a=170
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )