Toán Lớp 6: Số x trong biểu thức 4x – 3 = 21 có giá trị bằng:

Question

Toán Lớp 6: Số x trong biểu thức 4x – 3 = 21 có giá trị bằng:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 1 tuần 2022-01-15T15:26:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số x trong biểu thức 4x – 3 = 21 có giá trị bằng:

  Ta có:

  4x – 3 = 21

  `⇒` `4x` `=` `21` `+` `3`

  `⇒` `4x` `=`    `24`

  `⇒`  `x`  `=`    `24` `:` `4`

  `⇒`  `x`  `=`     `6`

  Vậy số x trong biểu thức 4x – 3 = 21 có giá trị bằng: `6`

  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. `4x – 3 = 21`

  `4x      = 21 + 3`

  `4x      = 24`

  `  x      = 24 : 4`

  `  x      = 6`

  Vậy `x = 6`

  #Huy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )