Toán Lớp 6: Số tận cùng của biểu thức sau là số nào: `2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009`

Question

Toán Lớp 6: Số tận cùng của biểu thức sau là số nào:
`2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T10:29:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Ta có:
  2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009
  =(2002.2005).(2001.2003.2004.2006.2007.2008.2009)
  =(\overline{…0}).(2001.2003.2004.2006.2007.2008.2009)
  =(\overline{…0})
  Vậy biểu thức trên có chữ số tận cùng là 0.
  @uniquetimehunter

 2. Giải đáp:
  Tận cùng là 0.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009$
  $=2005.(2001.2003.2007.2009).\!(2002.2004.2006.2008)$
  Khi một số có tận cùng là 5 nhân với một số lẻ thì kết quả có tận cùng là 5 và khi nhân với một số chẵn thì kết quả có tận cùng là 0.
  Vì $2001.2003.2007.2009$ đều có các thừa số lẻ nên kết quả của nó là số lẻ và $2002.2004.2006.2008$ đều có các thừa số chẵn nên kết quả của nó là số chẵn.
  Khi ta tính tích của hai số chẵn và số lẻ thì kết quả luôn là số chẵn nên $(2001.2003.2007.2009).\!(2002.2004.2006.2008)$ là số chẵn.
  Vì số chẵn nhân với một số có tận cùng là 5 thì tận cùng của nó là 0 nên biểu thức có tận cùng là 0.
  Vậy biểu thức có tận cùng là 0.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )