Toán Lớp 6: So sánh ; M=2^46 x 125^7 và K=9^11 x 6^22 . giải giúp đầy đủ các bước

Question

Toán Lớp 6: So sánh ; M=2^46 x 125^7 và K=9^11 x 6^22 . giải giúp đầy đủ các bước, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 6 tháng 2022-06-21T00:32:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:M>K
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M= 2^46×125^7=2^22.2^26.5^35           (1)
  K= 9^11.6^22=3^44.2^22                         (2)
  vì 2^22=2^22; 2^26.5^35>3^44 nên 2^22.2^26.5^35>3^44.2^22
  ⇒2^26×125^7>9^11×6^22(3)
  từ (1);(2);(3) suy ra:
  M>K

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )