Toán Lớp 6: So sánh luỹ thừa: A = $6^{399}$ và B = $2^(665}$

Question

Toán Lớp 6: So sánh luỹ thừa:
A = $6^{399}$ và B = $2^(665}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 3 tháng 2022-06-16T22:17:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có  :
  A = $6^{399}$ =  $2 . 3^{399}$ = $2^{399}$ . $3^{399}$
  B =  $2^{665}$ = $2^{399}$ . $2^{266}$
  Ta có : $3^{399}$ > $2^{266}$
  → $2^{399}$ . $3^{399}$ > $2^{266}$ . $2^{399}$
  ⇒ A > B
  Vậy $A > B$
   

 2. A = 6^399 và B = 2^665
  6^339 = (2 . 3)^399 = 2^(3 . 399) = 2^1197
  Vì: 2^1197 > 2^665
  => 6^399 > 2^665 = A > B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )