Toán Lớp 6: So sánh hai luỹ thừa sau:3^501 và 5^301 Làm đúng thì mình vote5* làm cà chớn mình báo vi phạm à????

Question

Toán Lớp 6: So sánh hai luỹ thừa sau:3^501 và 5^301
Làm đúng thì mình vote5* làm cà chớn mình báo vi phạm à????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 5 ngày 2022-06-17T09:08:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 3^501=3.3^500=3.(3^5)^100=3.243^100=3.243.243^99=729 . 243^99
  5^301=5.5^300=5.(5^3)^100=5.125^100=5.125.125^99=625.125^99
  có 729>625
  243>125
  99=99
  =>729 . 243^99>625.125^99
  =>3^501>5^301

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )