Toán Lớp 6: So sánh chi tiết: a, 101/98 và 104/103 b,20/81 và 25/99 c,87/77 và 85/79

Question

Toán Lớp 6: So sánh chi tiết:
a, 101/98 và 104/103
b,20/81 và 25/99
c,87/77 và 85/79, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 36 phút 2022-06-19T00:33:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, -Ta có: 101/98 = 1 + 3/98
                    104/103 = 1 + 1/103
  -Lại có: 3/98 > 1/98
               1/103 < 1/98
  => 3/98 > 1/103
  => 1 + 3/98 > 1 + 1/103
  => 101/98 > 104/103
                 Vậy 101/98 > 104/103
  b, -Ta có: 20/81 < 20/80 = 1/4
                    25/99 > 25/100 = 1/4
  => 20/81 < 1/4 < 25/99
  => 20/81 < 25/99
                  Vậy 20/81 < 25/99
  c, -Ta có: 87/77 > 85/77
                    85/79 < 85/77
  => 87/77 > 85/77 > 85/79
  => 87/77 > 85/79
                Vậy 87/77 > 85/79

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết: }
  text{a, 101/98 và 104/103 }
  => (101.103)/(98.103) và (104.98)/(103.98)
  => 10403/10094 và 10192/10094
  => 10403/10094 > 10192/10094
  => 101/98 > 104/103
  text{b, 20/81 và 25/99 }
  text{ta thấy : }
  text{20 bé hơn 1/4 của 81 }
  text{25 lớn hơn 1/4 của 99 }
  => 20/81 < 25/99
  text{c, 87/77 và 85/79 }
  => (87.79)/(77.79) và (85.77)/(79.77)
  text{ =>6873/6083 và 6545/6083 }
  => 6873/6083 > 6545/6083
  => 87/77 > 85/79

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )