Toán Lớp 6: so sánh a,3 mũ 54 và 2 mũ 81 b, 21 mũ 3 và 3 mũ 21

Question

Toán Lớp 6: so sánh
a,3 mũ 54 và 2 mũ 81
b, 21 mũ 3 và 3 mũ 21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-06-19T03:33:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 3^54 và 2^81
  Ta có:
  3^54 = (3^6)^9 = 729^9
  2^81 = (2^9)^9 = 512^9
  Mà 729^9 > 512^9
  => 3^54 > 2^81
  b) 21^3 và 3^21
  Ta có:
  3^21 = (3^7)^3 = 2187^3
  Mà 21^3 < 2187^3
  => 21^3 < 3^21
  Ko chắc
   

 2. a) 
  Ta có:
  3^54=(3^6)^9=729^9
  2^81=(2^9)^9=512^9
  Vì 729>512->3^54 > 512^9
  b)
  Ta có:
  3^21=(3^7)^3=2187^3
  Vì 2187>21->21^3<3^21

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )