Toán Lớp 6: so sánh : `(-34)/(119)` và `(-93)/(248)`

Question

Toán Lớp 6: so sánh : `(-34)/(119)` và `(-93)/(248)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 4 tuần 2022-05-31T23:33:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  -34/119 = -2/7

  -93/248 = -3/8

  BCNN(7,8) = 56

  -2/7 = -16/56

  -3/8 = -21/56

  Vì -16 > -21 

  Nên -2/7 > -3/8

  Hay -34/119 > -93/248

 2. Giải đáp:

  $ \dfrac{-2}{7}$ $và$ $\dfrac{-3}{8}$ 

   $⇒ MSC= 56$

  $+) \dfrac{-2}{7}= \dfrac{(-2).8}{7.8}= \dfrac{-16}{56}$

  $+) \dfrac{-3}{8}= \dfrac{(-3).7}{8.7}= \dfrac{-21}{56}$

  $\text{Mà -16 > -21}$

  $⇒ \dfrac{-34}{119} > \dfrac{-93}{119}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )