Toán Lớp 6: So sánh 2 luỹ thừa sau $2^{3n}$ và $3^{2n}$

Question

Toán Lớp 6: So sánh 2 luỹ thừa sau
$2^{3n}$ và $3^{2n}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-11-23T19:01:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3^(2n) > 2^(3n)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -Ta có: 2^(3n) = (2^3)^n = 8^n
               3^(2n) = (3^2)^n = 9^n
  -Xét 9 > 8
  ⇒ 9^n > 8^n
  ⇒ 3^(2n) > 2^(3n)
                 Vậy 3^(2n) > 2^(3n)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $3^{2n}$ và $2^{3n}$ (n∈N*)
  Ta có:
  $3^{2n}$ = $(3²)^{n}$ = $9^{n}$ 
  $2^{3n}$ = $(2³)^{n}$ = $8^{n}$ 
  ⇒$9^{n}$ > $8^{n}$ 
  ⇒$3^{2n}$ > $2^{3n}$
  Vậy $3^{2n}$ > $2^{3n}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )