Toán Lớp 6: Số nào sau đây là số nguyên tố: 9 33 19 21

Question

Toán Lớp 6: Số nào sau đây là số nguyên tố:
9
33
19
21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tuần 2022-01-13T20:48:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  `19` 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Ta có:}$

  `9 = 3²` $\text{(hợp số)}$ 

  `33 = 3. 11` $\text{(hợp số)}$ 

  `19 = 19` $\text{(số nguyên tố)}$ 

  `21 = 3. 7` $\text{(hợp số)}$ 

  ________________________________________

  Số nguyên tố là tập hợp số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

 2. Giải đáp:

  19

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  33 chia hết cho 33, 11 và 3 -> không phải số nguyên tố

  9 chia hết cho 1, 3, 9 -> không phải số nguyên tố

  21 chia hết cho 1, 3, 7, 21 -> không phải số nguyên tố

  19 chia hết cho 1, 19 -> là số nguyên tố

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )