Toán Lớp 6: số học sinh khối 6 tại một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh

Question

Toán Lớp 6: số học sinh khối 6 tại một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 21 phút 2022-06-07T19:54:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x ( học sinh )

  Điều kiện : x∈ $N^*$ , 200≤x≤400

  Ta có : số học sinh khôi 6 khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh

  ⇒ (x-5)∈BC(12,15,18)

  Ta có :

  12=2^2 . 3

  15=3 . 5

  18=2 . 3^2

  ⇒ BC$NN$(12,15,18)=2^2 . 3^2 . 5 =180

  ⇒ BC(12,15,18)=B(180)={0,180,360,540,….}

  mà 200≤x≤400

  ⇒ x-5=360 

  ⇒ x=360+5

  ⇒ x=365 ( thỏa mãn )

  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 365 học sinh

   

 2. Gọi số học sinh của trường đó là a (a > 0)

  Theo đề bài. Ta có:

  a – 5 \vdots 12

  a – 5 \vdots 15

  a – 5 \vdots 18

  => a – 5 ∈ BC(12; 15; 18)

  {(12 = 2^2 . 3),(15 = 3 . 5),(18 = 3^2):}

  => BCNNNN(12; 15; 18) = 2^2 . 3^2 . 5 = 4 . 9 . 5 = 180

  => a – 5 ∈ BC(12; 15; 18) = B(180) = {0; 180; 360; 360; … }

  Vì: 200 ≤ a – 5 ≤ 400

  => a – 5 = 360

  => a = 360 + 5

  => a = 365

  Vậy: số học sinh của trường đó là 365 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )