Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của trường THCS khoảng từ 200 đến 300 học sinh . Mỗi lần xếp hàng 6 ; hàng 8 ; hàng 10 đều vừa đủ không thừa một ai

Question

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của trường THCS khoảng từ 200 đến 300 học sinh . Mỗi lần xếp hàng 6 ; hàng 8 ; hàng 10 đều vừa đủ không thừa một ai . Hỏi khối 6 của trường đó có bảo nhiêu học sinh ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 6 tháng 2022-05-25T17:56:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
    240  học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số học sinh khối 6 là x(x thuộc N sao)
   Vì xếp thành 6 hàng,8 hàng,10 hàng đều ko thừa một ai =>X chia hết cho 6
  X chia hết cho 8 và x chia hết cho 10=>X thuộc BC (6;8;10)
  Ta có:6=2.3
           8=2^3
           10=2.5
  BCNN(6;8;10)=2^3.3.5=120=>BC(6,8,10)=B(120)={0;120;240;360;…….}
  Vì 200<hoặc=X< hoặc=300
  suy ra X thuộc 240
  Vậy khối 6 có 240 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )