Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của trường khoảng 500 đến 600 học sinh. Khi xếp hàng 12, 15, 18 đều vừa đủ. Tính số hoc sinh khối sáu

Question

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của trường khoảng 500 đến 600 học sinh. Khi xếp hàng 12, 15, 18 đều vừa đủ. Tính số hoc sinh khối sáu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tuần 2022-06-15T02:34:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x (x in NN**)
  Theo đề bài ta có:
  @ {(x \vdots 12),(x \vdots 15),(x \vdots 18):} => x in BC (12; 15; 18)
  @ 500≤x≤600
  Ta có:
  12=2^2 . 3
  15=3.5
  18=2. 3^2
  => BCNNN (12; 15; 18) = 2^2 . 3^2 . 5=180
  => BC (12; 15; 18)=B (180)={0; 180; 360; 540;720;….}
  Mà 500≤x≤600
  => x=540
  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 540 học sinh.

 2. Giải đáp:
   540 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi xếp hàng 12 , hàng 15 , hàng 18 đều vừa đủ hàng . Vậy số học sinh khối 6 của trường ∈BC(12;15;18)
  Ta có
  12=22.3
  15=3.5
  18=2.32
  ⇒BCℕℕ(12;15;18)=22.32.5=180
  ⇒BC(12;15;18)={0;180;360;540;720;…}
  Vì số học sinh khối 6 trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh
   Số học sinh khối 6 của trường đó là  học sinh
  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là  học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )