Toán Lớp 6: số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết chia hết cho 3 là A .32 B.35 C.33 D.34

Question

Toán Lớp 6: số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết chia hết cho 3 là
A .32 B.35 C.33 D.34, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 4 tuần 2022-06-01T00:22:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  C. 33
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  * Dựa vào dấu hiện chia hết cho 3:
  – Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
  #SunHee

 2. Giải đáp : C.33
  Vì 33 < 100, tổng các số của 33 = 6 $\vdots$ 3 
  $#CR7$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )