Toán Lớp 6: số 56 có tất cả bao nhiêu ước số. Viết tập hợp các ước của 56

Question

Toán Lớp 6: số 56 có tất cả bao nhiêu ước số.
Viết tập hợp các ước của 56, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 2 tuần 2022-06-07T10:06:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ư56 = { 1,2,4,7,8,14,28,56 }
  Giải thích:
  56 : 1 = 56
  56 : 2 = 28
  56 : 4 = 14
  56 : 7 = 8
  56 : 8 = 7
  56 : 14 = 4
  56 : 28 = 2
  56 : 56 = 1

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  56 = 2^3 . 7
  => ( 3+1 ) . ( 1 + 1 ) = 4 . 2 = 8 ( ước số )
  Tập hợp ước của 56 là :
  Ư(56) = { 1 ; 2 ; 4 ; 7;8;14;28;56 }
  Vậy 56 có 8 ước số đó là : 1;2;4;7;8;14;28;56
  $#Vịt vàng$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )