Toán Lớp 6: Simplify this expression by collecting like terms. 15 + 6g + 7h − 6 − 3g − 2h

Question

Toán Lớp 6: Simplify this expression by collecting like terms. 15 + 6g + 7h − 6 − 3g − 2h, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 6 tháng 2022-06-19T07:18:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 15+6g+7h-6-3g-2h
  =(6g-3g)+(7h-2h)+(15-6)
  =3g+5h+9
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  15 + 6g + 7h – 6 – 3g – 2h
  = (15 – 6) + (6g – 3g) + (7h – 2h)
  = 9 + 3g + 5h
  Vậy  15 + 6g + 7h – 6 – 3g – 2h = 9 + 3g + 5h

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )