Toán Lớp 6: Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần:2000;-9;4;0;10;-97

Question

Toán Lớp 6: Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần:2000;-9;4;0;10;-97, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-03-01T19:23:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Các số nguyên theo thứ tự tăng dần là: -97; -9; 0; 4; 10; 2000

  Vì -97<-9 <0<4<10<2000

 2. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần:2000;-9;4;0;10;-97

  ⇒ -97; -9; 0;4;10;2000

  Giải thích: số nguyên âm nhỏ hơn số 0 và số nguyên dương

                   số 0 nhỏ hơn số nguyên dương

  ⇒ số nguyên âm<số 0<số nguyên dương

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )