Toán Lớp 6: Sắp xếp các số nguyên: -2;1;25;-7;0 theo thứ tự giảm dần là:

Question

Toán Lớp 6: Sắp xếp các số nguyên: -2;1;25;-7;0 theo thứ tự giảm dần là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tuần 2022-06-07T06:22:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ Sắp xếp các số nguyên -2 ; 1 ; 25 ; -7 ; 0 theo thứ tự giảm dần là }$: 25 ; 1 ; 0 ; -2 ; -7
  – Vì 25 < 1 < 0 < -2 < -7

 2. -2 ; 1 ; 25 ; -7 ; 0
  Thứ tự sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần là:
  25 ; 1 ; 0 ; -2 ; -7
  Vì số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm
  Mà trong tập hợp số nguyên âm , số nào càng lớn thì nó sẽ càng nhỏ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )