Toán Lớp 6: Rút gọn a.7x-8y-5x-3y b.-5-4b+8-7b

Question

Toán Lớp 6: Rút gọn
a.7x-8y-5x-3y
b.-5-4b+8-7b, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-03-19T18:03:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, 7x-8y-5x-3y
  = (7x-5x)+(-8y-3y)
  = 2x-11y
  b, -5-4b+8-7b
  = (-5+8)+(-4b-7b)
  = 3-11b

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.7x – 8y – 5x – 3y
  = x ( 7 – 5 ) – y ( 8 + 3 )
  = x2           – y11
  Vậy 7x-8y-5x-3y rút gọn được x2 – y11
  b. -5 – 4b + 8 – 7b
  = [(-5) + 8] – b ( 4 + 7 )
  =    3          – b11
  Vậy -5-4b+8-7b rút gọn được 3 – b11
  Chúc Bạn Học Tốt????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )