Toán Lớp 6: quy tắc tổng quát lũy thừa của10

Question

Toán Lớp 6: quy tắc tổng quát lũy thừa của10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tuần 2022-06-17T04:43:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Trong toán học, lũy thừa của 10 là bất kỳ lũy thừa nguyên nào của số mười; hay nói cách khác là mười nhân với chính nó với một số lần nhất định (khi số mũ là một số nguyên dương). Theo định nghĩa, số một là một lũy thừa (bậc không) của mười. Những lũy thừa không âm đầu tiên của mười là:
    1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000.000………….

  2. Trong toán học, lũy thừa của 10 là bất kỳ lũy thừa nguyên nào của số mười; hay nói cách khác là mười nhân với chính nó với một số lần nhất định.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )