Toán Lớp 6: Quy đồng các phân số sau -2/21 và 5/-24

Question

Toán Lớp 6: Quy đồng các phân số sau
-2/21 và 5/-24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-03-19T09:10:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có:

  5/-24=(-5)/24

  Phân tích ra thừa số nguyên tố:

  21=3.7

  24=2^3. 3

  => BCNNN(21;24)=2^3. 3.7=168

  Quy đồng 2 phân số trên, ta được:

  (-2)/21=((-2).8)/(21.8)=(-16)/168

  (-5)/24=((-5).7)/(24.7)=(-35)/168

  Vậy (-2)/21 và 5/-24 quy đồng thành (-16)/168;(-35)/168

 2. Quy đồng mẫu số hai phân số : $\dfrac{-2}{21}$ và $\dfrac{5}{-24}$

  $\dfrac{-2}{21}$ = $\dfrac{-2 × 8 }{21 × 8}$ = $\dfrac{-16}{168}$

  $\dfrac{5}{-24}$ = $\dfrac{5 × ( -7 )}{-24 ×( -7 ) }$ = $\dfrac{-35}{168}$

  Vậy sau khi quy đồng  $\dfrac{-2}{21}$ và $\dfrac{5}{-24}$ ta được $\dfrac{-15}{168}$ và $\dfrac{-35}{168}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )