Toán Lớp 6: phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song là j vậy mn

Question

Toán Lớp 6: phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song là j vậy mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 6 tháng 2022-06-19T10:34:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có tổng cộng là 7 phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song nhau.
  – Phương pháp 1: Tìm hai góc trong cùng phía bù
  – Phương pháp 2: Tìm hai góc so le trong bằng nhau.
  – Phương pháp 3: Tìm các góc đồng vị bằng nhau.
  – Phương pháp 4: Áp dụng tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song: “Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó”.
  – Phương pháp 5: Tìm ra hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
  – Phương pháp 6: Tìm ra hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba.

 2. (Ủa cái này lớp 7 mới học mà???)
  Phương pháp chứng minh:- 2 góc đồng vị bằng nhau 
                                             – 2 góc so le trong bằng nhau
                                               –2 góc trong cùng phía bù nhau
                                               – Áp dụng tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song: “Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó”.
                                              –Tìm ra hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
                                             – Tìm ra hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )