Toán Lớp 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng về hình thoi? (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. O) Hình thoi có hai góc kề một cạnh bằng nhau. B. Hình thoi có

Question

Toán Lớp 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng về hình thoi?
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. O) Hình thoi có hai góc kề một cạnh bằng nhau.
B. Hình thoi có bốn góc bằng nhau.
C. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.
D. Q Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tuần 2022-01-13T13:03:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#BenOkk$

  Giải đáp `+` Lời giải và giải thích chi tiết:

   `->` Chọn: C. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  Hình thoi là Hình:

  `-` Có bốn cạnh bằng nhau.

  `-` Hai đường chéo vuông góc với nhau.

  `-` Các cạnh đối song song với nhau.

  `-` Các góc đối bằng nhau.

  Do đó C đúng; A, B và C sai.

  Chọn C. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.

 2. Giải đáp:

   `C`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A. Hình thoi có hai góc kề một cạnh bằng nhau. ( Sai ) 

  B. Hình thoi có bốn góc bằng nhau. ( Sai ) 

  `to` Sửa : Hình thoi có các góc đối bằng nhau 

  C. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường. ( Đúng  )

  D.  Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau. ( Sai ) 

  `to` Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau 

  `=>` Chọn `C`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )