Toán Lớp 6: Phân tích ra thừa số nguyên tố: 500, 625, 504, 900, 3675

Question

Toán Lớp 6: Phân tích ra thừa số nguyên tố: 500, 625, 504, 900, 3675, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 2 tuần 2022-06-14T23:18:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 500=2.2.5.5.5=2^{2}.5^3
  625=5.5.5.5=5^4
  504=2.2.2.3.3.7=2^{3}.3^{2}.7
  900=2.2.3.3.5.5=2^{2}.3^{2}.5^2
  3675=3.5.5.7.7=3.5^{2}.7^{2}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  500 I 2
  250 I 2
  125 I 5
  25   I 5
  5     I 5
  => 500 = $2^{2}$ . $5^{3}$ 
  625 I 5
  125 I 5
  25   I 5
  5     I 5
  1
  => 625 = $5^{4}$ 
  504 I 2
  252 I 2
  126 I 2
  63   I 3
  21   I 3
  7     I 7
  => 504 = $2^{3}$ . $3^{2}$ . 7
  900 I 2
  450 I 2
  225 I 3
  75   I 3
  25   I 5
  5     I 5
  1
  => 900 = $2^{2}$ . $3^{2}$ . $5^{2}$ 
  3675 I 3
  1225 I 5
  245   I 5
  49     I 7
  7       I 7
  1
  => 3675 = 3 . $5^{2}$ . $7^{2}$
  P/S : Mình phân tích ra sơ đồ cột hơi khó nhìn chút bạn nhìn nếu k hiểu thì nói mình nhé!
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )