Toán Lớp 6: Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố a,40 b,84 c,285 d,72 e,306 gợi ý: phân tích theo cột dọc nhanh giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 6: Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố
a,40 b,84 c,285 d,72 e,306
gợi ý: phân tích theo cột dọc
nhanh giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tuần 2022-08-06T18:53:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     

  toan-lop-6-phan-tich-moi-so-sau-ra-thua-so-nguyen-to-a-40-b-84-c-285-d-72-e-306-goi-y-phan-tich

 2. a) 40 = 2^{3} . 5
  b) 84 = 2^{2} .3 . 7
  c) 285 = 3 . 5 . 19
  d) 306 = 2 . 3^{2} . 17
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )