Toán Lớp 6: nhiệt độ lúc 6 giờ là – 3 ĐỘ C ,đến 12h nhiệt độ tăng 10 ĐỘ C, đến 20 h nhiệt độ lại giảm 8 ĐỘ C. nhiệt độ lúc 20h là bao nhiêu?

Question

Toán Lớp 6: nhiệt độ lúc 6 giờ là – 3 ĐỘ C ,đến 12h nhiệt độ tăng 10 ĐỘ C, đến 20 h nhiệt độ lại giảm 8 ĐỘ C. nhiệt độ lúc 20h là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-06-11T21:36:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lúc 12h nhiệt độ là:
  -3 + 10 = 7 (độ C)
  Lúc 20h nhiệt độ là:
  7 – 8 = -1 (độ C)
  Đáp số: -1 độ C

 2. $@Elaina2k4$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nhiệt độ lúc 20 giờ là :
  => -1a^\circC
  -> -3 +10 +(-8) = -1a^\circC

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )