Toán Lớp 6: nhiệt độ của tỉnh ninh bình trong tháng 7 năm 2020 ở 15 ngày đầu tháng đc ghi lại như sau : 30 32 40 38 35 35 38

Question

Toán Lớp 6: nhiệt độ của tỉnh ninh bình trong tháng 7 năm 2020 ở 15 ngày đầu tháng đc ghi lại như sau :
30 32 40 38 35
35 38 40 36 35
32 33 32 35 35
a) lập bảng số liệu
b) nhiệt độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu?
c) tính nhiệt độ trung bình 15 ngày.
d)tính tỉ số giữa số ngày có nhiệt độ cao nhất và thấp nhất
e) số ngày nhiệt độ 35 độ C bằng 2 lần số ngày nhiệt độ 32 độ C đúng ko ? vì sao?
giúp mk vs ạ . mk cần câu trả lời chi tiết, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 7 ngày 2022-04-14T07:26:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) bảng số liệu:

  b)

  – Nhiệt độ cao nhất là: 40

  – Nhiệt độ thấp nhất là: 32

  – Nhiệt độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là: 40 – 30 = 10độ C)

  c)

  Nhiệt độ trung bình của 15 ngày là: 

   ( 30 + 32 + 40 + 38 + 35 + 35 + 38 + 40 + 36 + 35 + 32 + 33 + 32 + 35 + 35) : 15  35 (độ C)

  d)  tỉ số giữa số ngày có nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là: 40 : 30 = 4/3 = 400/3 %

  e)  số ngày nhiệt độ 35 độ C bằng 2 lần số ngày nhiệt độ 32 độ C sai vì

  Số ngày nhiệt độ 35độ C là: 5

  Số ngày nhiệt độ 32độ C là: 3

  => số ngày nhiệt độ 35 độ C bằng 4/3 lần số ngày nhiệt độ 32 độ C 

 2.  a) bảng số liệu:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{30}&\text{32}&\text{40}&\text{38}&\text{35}\\\hline \text{35}&\text{38}&\text{40}&\text{36}&\text{35}\\\hline \text{32}&\text{33}&\text{32}&\text{35}&\text{35}\\\hline\end{array}

  b)

  – Nhiệt độ cao nhất là: 40

  – Nhiệt độ thấp nhất là: 32

  – Nhiệt độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là: 40 – 30 = 10($^o$C)

  c)

  Nhiệt độ trung bình của 15 ngày là: 

   ( 30 + 32 + 40 + 38 + 35 + 35 + 38 + 40 + 36 + 35 + 32 + 33 + 32 + 35 + 35) : 15 $\approx$ 35 ($^o$C)

  d) tỉ số giữa số ngày có nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là: 40 : 30 = $\frac{4}{3}$ = $\frac{400}{3}$%

  e)  số ngày nhiệt độ 35 độ C bằng 2 lần số ngày nhiệt độ 32 độ C sai vì

  Số ngày nhiệt độ 35$^o$C là: 5

  Số ngày nhiệt độ 32$^o$C là: 3

  => số ngày nhiệt độ 35 độ C bằng 2$\frac{1}{3}$ lần số ngày nhiệt độ 32 độ C 

       

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )