Toán Lớp 6: Nhà trường mở rộng một khu vườn hình vuông về cả 4 phía, mỗi phía thêm 3m nên diện tích tăng thêm 96m2 Tinh diện tích của khu vườn hinh

Question

Toán Lớp 6: Nhà trường mở rộng một khu vườn hình vuông về cả 4 phía, mỗi phía thêm 3m nên diện tích tăng thêm 96m2 Tinh diện tích của khu vườn hinh vuông ban đầu.(giúp em với ạ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 18 phút 2022-06-18T01:47:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                         Giải
  Giả sử độ dài của khu vườn hình vuông lúc ban đầu là a (m)
  ⇒ độ dài của khu vườn hình vuông lúc tăng thêm 3m là a + 3 (m)
  ⇒ Diện tích của khu vườn hình vuông lúc ban đầu là a.a ($m^{2}$)  và Diện tích khu vườn hình vuông sau khi tăng thêm 3m là (a +3).(a + 3) ($m^2$)
      Mà diện tích khu vườn hình vuông sau khi tăng thêm 3m hơn diện tích khu vườn hình vuông lúc ban đầu là 96 $m^{2}$ nên
    (a + 3) . (a + 3) – a.a = 96 
  ⇒ $a^{2}$ + 3a + 3a + 9 – $a^{2}$ = 96 
  ⇒ $a^{2}$ + 6a + 9 – $a^{2}$ = 96
  ⇒ 6a + 9 = 96
  ⇒ 6a = 87
  ⇒ a = 14,5
  ⇒ Diện tích khu vườn hình vuông lúc ban đầu là:
          14,5 . 14,5 = 210,25 ($m^{2}$)
  Vậy …….
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải:
  Diện tích hình chữ nhật nói trên là:
  ( 96 – 2 × 2 × 4 ) : 4= 20 (m²)
  Cạnh hình vuông ban đầu là:
  20 : 2 = 10 (m)
  Chu vi vủa khu vườn hình vuông ban đầu là:
  10 × 4 = 40 (m)
  Đáp số: 40m
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )