Toán Lớp 6: Nếu a chia hết cho 2, b chia hết cho 6 thì tổng a+b chia hết cho số nào dưới đây? 2 3 6 4 cần rất gấp

Question

Toán Lớp 6: Nếu a chia hết cho 2, b chia hết cho 6 thì tổng a+b chia hết cho số nào dưới đây?
2
3
6
4
cần rất gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 3 ngày 2022-06-20T16:36:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì a chia hết 2
       b chia hết cho 6
  hai số = số chẵn
  vậy a + b =…..chia hết cho 2
  vậy đáp án là 2 nhs bn

 2. Bạn tham khảo nhé.
  a\vdots2
  =>a chẵn
  b\vdots6
  =>b chẵn
  =>a+b chẵn
  Hay a+b\vdots2
  ->\text{Chọn A}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )