Toán Lớp 6: Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 132m và chiều rộng 72m.người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có 1 cây và kho

Question

Toán Lớp 6: Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 132m và chiều rộng 72m.người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có 1 cây và khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp bằng nhau. tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp có thể trồng được ( khoảng ccahs đó là số tự nhiên với dơn vị là mét) .Khi đó, tổng số cây được trồng là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-03-15T04:09:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)
  Ta có 132 chia hết cho a, 72 chia hết cho a và a lớn 
   ==>a là ƯCLN(132,72)
  132=2².3.11 ; 72=2³.3²==>ƯCLN(132,72)=2².3=12
  Vậy khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là 12m
  Chu vi mảnh vườn là:
        (132+72).2=408(mét)
  Tổng số cây là:
         408:12=34(cây)
  Vậy tổng số cây là 34 cây

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đây bạn nhé

  toan-lop-6-mot-vuon-hinh-chu-nhat-co-chieu-dai-132m-va-chieu-rong-72m-nguoi-ta-muon-trong-cay-un

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )