Toán Lớp 6: một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn,12 cuốn,15 cuốn đều vừa đủ bó.cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn.tìm số quyển s

Question

Toán Lớp 6: một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn,12 cuốn,15 cuốn đều vừa đủ bó.cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn.tìm số quyển sách., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-11-23T22:33:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số sách là a:
   a ⋮ 8 
  a ⋮ 12
  a ⋮ 15
  ta có : 
  8 = $2^{3}$ 
  12 = $2^{2}$ . 3
  15 = 3 . 5
  ⇒ BCNN(8; 12; 15) = $2^{3}$ . 3 . 5 =120
  ⇒BC(8,12,15) = BC(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600;…}
  ⇒ x ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600;…}
        mà 400 < a <500 ⇒ a = 480 cuốn
  vậy bó sách ấy có 480 cuốn
  chúc bạn học tốt
  xin 5* và hay nhất

 2.           Gọi x là số quyển sách có thể xếp được vào tủ.
  Ta có: x chia hết (bạn ghi dấu chia hết nhé, mik ko ghi đc) 8
            x chia hết cho 12
            x chia hết cho 15
            400 < x < 500
  ⇒ x ∈ BC(8,12,15)
           8 = 2³
           12 = 2².3
           15 = 3.5
  ⇒BCNN(8,12,15) = 2³.3.5 = 120
  ⇒BC(8,12,15) = BC(120) = {0;120;240;360;480;600;…}
  ⇒ x ∈ {0;120;240;360;480;600;…}
        mà 400 < x <500
  ⇒ x = 480
        Vậy số quyển sách có thể xếp được là 480 quyển.
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mik xin 5* + hay nhất

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )