Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan nhà trường cho các bạn xếp thành các hàng , mỗi hàng có 8 bạn hoặc 9 bạn hoặc 12 bạ

Question

Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan nhà trường cho các bạn xếp thành các hàng , mỗi hàng có 8 bạn hoặc 9 bạn hoặc 12 bạn đều vừa . Tính số học sinh khối 6 biết rằng số học sinh trong khoảng từ 200 đến 250 học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 4 ngày 2022-06-18T17:36:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số hs khối 6 là a ( hs ), a thuộc N

  Theo bài ra ta có : a chia hết cho 8, a chia hết cho 9, a chia hết cho 12 và 200 < a < 250

  Vì a chia hết cho 8, a chia hết cho 9, a chia hết cho 12 => a thuộc BC ( 8,9,12 )

  8 = 2^3     

  9 = 3^2

  12 = 2^2.3 

  BCNN ( 8,9,12 ) = 2^3.3^2 = 72

  a thuộc BC ( 8,9,12 ) = { 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ;…}

  Vì 200 < a < 250 nên a = 216

  => Vậy khối 6 có 216 hs

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

                                   Giải

     Gọi x là số học sinh khối 6: (Điều kiện: 200<x<250)

    Theo bài toán ta có: x chia hết 8

                                     x chia hết 9

                                     x chia hết 12

                      =>x thuộc BC(8; 9; 12) 

                            8=2 mũ 3

                            9=3 mũ 2

                            12=2 mũ 2 . 3

                     => x thuộc BCNN(8; 9; 12)= 2 mũ 3 . 3 mũ 2=72

                      BC(8; 9; 12) = B(72)={72; 144; 216; 288;….}

                        Mà 200<x<250 nên x=216

                        Vậy số học sinh khối 6 là 216 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )