Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan,số học sinh khi xếp thành 15 hàng,18 hàng,24 hàng,đều vừa đủ,biết số học sinh khoảng từ 60

Question

Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan,số học sinh khi xếp thành 15 hàng,18 hàng,24 hàng,đều vừa đủ,biết số học sinh khoảng từ 600 đến 900.Tính số học sinh của trường đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-12-21T10:46:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi số học sinh là x
  x \vdots 15;18;24
  600<x<900
  =>x in BC(15;18;24);600<x<900
  Ta có:
  15=3.5
  18=2.3^2
  24=2^3 .3
  =>BCNN(15;18;24)=2^3 .3^2 .5=360
  =>BC(15;18;24)=B(360)={0;360;720;1080;…}
  Vậy trường đó có 720 học sinh đi tham quan

 2. gọi số học sinh làx
  x⋮15;18;24
  600<x<900
  ⇒x∈BC(15;18;24);600<x<900
  Ta có:
  15=3.5
  18=2.32
  24=23.3
  ⇒BCNN(15;18;24)=23.32.5=360
  ⇒BC(15;18;24)=B(360)={0;360;720;1080;…}
  Vậy trường đó có 72học sinh đi tham quan
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )