Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô.Tính số học sinh đi tham quan biết rằng nếu xếp 18 người hay 24 người vào một xe

Question

Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô.Tính số học sinh đi tham quan biết rằng nếu xếp 18 người hay 24 người vào một xe đều vừa đủ và số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 8 tháng 2022-04-19T16:35:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số ọc sin hđi tham quan là x(x\inN^**)
  x\vdots18
  x\vdots24
  ->x\inBC(18;24)
  Ta có:
  18=2. 3^2
  24=2^3. 3
  ->BCNNNN(18;24)=2^3. 3^2=72
  ->BC(18;24)={0;72;144;216;288;360;432;….}
  Mà 300<=x<=400
  ->x=360
  Vậy có 360 học sinh đi tham quan.

 2. Giải đáp:                                         BÀI GIẢI
  Gọi số học sinh trường đó là a (a∈ℕ∗)
  Vì khi xếp 18 hay 24 người vào 1 xe đều đủ
  =>{a⋮18a⋮24⇒a∈BC(18;24)
  Phân tích ra thừa số nguyên tố ta được
  18 = 2.32
  24 = 3.23
  => BCNN(18;24) = 32.23 = 72
  mà BC(18;24) = B(72) 
  => a ∈B(72)
  => a∈{0;72;144;216;288;360;432;…}
  Vì 300 < a < 400
  => a = 360
  Vậy trường đó có 360 học sinh
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )