Toán Lớp 6: một trại nuôi gà bán lần thứ nhất 3/7 đàn gà lần thứ hai bán 2/5 đàn gà thì đàn gà còn lại 60 con hỏi mỗi lần người đó bán bao nhiêu co

Question

Toán Lớp 6: một trại nuôi gà bán lần thứ nhất 3/7 đàn gà lần thứ hai bán 2/5 đàn gà thì đàn gà còn lại 60 con hỏi mỗi lần người đó bán bao nhiêu con gà, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 3 tuần 2022-06-04T18:26:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ngày thứ nhất bán được $150$ con.
  Ngày thứ hai bán được $140$ con.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần hai lần bán chiếm:
           $\dfrac37+\dfrac25=\dfrac{29}{35}$ (tổng số gà).
  Số gà còn lại chiếm:
           $1-\dfrac{29}{35}=\dfrac6{35}$ (tổng số gà).
  Số gà ban đầu là:
           $60:\dfrac6{35}=350$ (con).
  Số gà lần thứ nhất bán được:
           $350\cdot\dfrac37=150$ (con).
  Số gà lần thứ hai bán được:
           $350\cdot\dfrac25=140$ (con).
                     Vậy ngày thứ nhất bán được $150$ con.
                              ngày thứ hai bán được $140$ con.

 2. Phân số chỉ số phần con gà còn lại là:
  1-3/7-2/5=6/35(con)
  Số con gà của trại là:
  60:(6/35)=350(con)
  Số con bán lần 1 là:
  350xx3/7=150(con)
  Số con bán lần 2 là:
  (350-150-60)=140(con)
  Đáp số:140 con;150 con

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )