Toán Lớp 6: Một số học sinh khối 6 của một trường THCS được cử đi tiêm ngừa vaccine covid 19 . Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ .

Question

Toán Lớp 6: Một số học sinh khối 6 của một trường THCS được cử đi tiêm ngừa vaccine covid 19 . Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ .Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi .Biết số học sinh trong khoảng từ 130 đến 160 học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-21T12:20:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  Gọi số học sinh của trường THCS đó là x:(x∈N*,130≤x≤160)

  Theo bài ra ta có:

  x$\vdots$6

  x$\vdots$9

  x$\vdots$12

  ⇒x∈BC(6;9;12)

  Ta có:

  6=2×3

  9=3²

  12=2²×3

  BCNN(6;9;12)=2²×3²=36

  ⇒BC(6;9;12)=B(36)={0;36;72;108;144;180;…}

  Vì 130≤x≤160⇒x=144

  Vậy số học sinh của trường đó là 144

 2. Gọi số học sinh là $x$

  Theo đề bài ta có :

  $x$ chia hết cho $6; 9; 12$ và $130≤x≤160$

  $⇒ x ∈ BC(6; 9; 12)$

  Ta có :

  $6 = 2 . 3$

  $9 = 3²$!

  $12 = 2² . 3$

  $⇒ x ∈ BCNN(6; 9; 12) = 2² . 3² = 36$

  $⇒ x ∈ BC(6; 9; 12) = B(36) ∈ { 0; 36; 72; 108; 144; … }$

  Mà $130≤x≤160$

  $⇒ x = 144$

   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )