Toán Lớp 6: Một số học sinh khối 6 của một trường thcs được cử đi tiêm ngừa vaccine covid 19 . nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ .

Question

Toán Lớp 6: Một số học sinh khối 6 của một trường thcs được cử đi tiêm ngừa vaccine covid 19 . nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ .Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi .Biết số học sinh trong khoảng từ 130 đến 160 học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-12-22T03:56:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi số học sinh là a.}$

  $\text{a ∈ BC( 6; 9; 12 )}$

  $\text{6 = 3. 2}$

  $\text{9 = 3²}$

  $\text{12 = 3. 4 = 3.2²}$

  $\text{BCNN( 6; 9; 12 ) = 3². 2² = 36}$

  $\text{BC( 6; 9; 12 ) = B( 36 ) = { 0; 36; 72; …. }}$

  $\text{130 ≤ a ≤ 160}$

  $\text{a = 144}$

  $\text{Vậy số học sinh là 144 học sinh}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi số học sinh khối 6 được cử đi là x ( x thuộc N* )

  Theo bài ra , ta có :

  x chia hết cho 6 ; x chia hết cho 9 và x chia hết cho 12 

  Suy ra : x thuộc BC ( 6 , 9 , 12 )

  Ta có :

             6 = 2 . 3

             9 = $3^2$ 

            12 = $2^2$ . 3

  BCNN ( 6 , 9 ,12 ) = $2^2$ . $3^2$ =  36

  BC ( 6 , 9 ,12 ) = { 0 ; 36 ; 72 ; 108 ; 144 ; 180 ; … }

  Vì x trong khoảng từ 130 đến 160 và x thuộc BC ( 6 , 9 , 12 )

  Nên x = 144 ( học sinh )

  Vậy số học sinh khối 6 được cử đi tiêm là 144 học sinh 

  ~ học tốt ~ 

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )