Toán Lớp 6: Một quyển vở ô ly 200 trang có giá 17 nghìn dồng. Với 400 nghìn đồng bạn có thể mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển vở loại này ?

Question

Toán Lớp 6: Một quyển vở ô ly 200 trang có giá 17 nghìn dồng. Với 400 nghìn đồng bạn có thể mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển vở loại này ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-20T22:37:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:≈24 quyển
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với 400 nghìn đồng bạn có thể mua được nhiều nhất số quyển vở là
    1 : 17 x 400 = ≈24 quyển
  Vậy với 400 nghìn đồng bạn có thể mua được nhiều nhất 24 quyển vở loại này.

 2. bài làm
  số quyển vỏ là
  400 : 17 = 23 quyển vỏ
  ₫ảp số 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )