Toán Lớp 6: Một nhóm thanh niên tình nguyện Gồm 48 nam và 54 nữm có thể thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để đi tham gia tình nguyện ở các địa phương .

Question

Toán Lớp 6: Một nhóm thanh niên tình nguyện Gồm 48 nam và 54 nữm có thể thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để đi tham gia tình nguyện ở các địa phương . Biết rằng số nam và nữ đều dc chia thành mỗi đội
( Ai làm nhanh nhất cho ❤️ và 5 sao), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 8 tháng 2022-04-19T16:12:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tổ là 
  Ta có:


   nhiều nhất.

  Ta có:


  ⇒ƯCLℕ(48;54)=2.3=6

  Vậy có thể chia nhiều nhất  tổ.

 2. Gọi số tổ là x (tổ) (x \in N**)
  Theo đề :
  48 \vdots x
  54 \vdots x
  x nhiều nhất.
  =>x = ƯCLNN(48;54)
  Ta có:
  48 = 2^{4} . 3
  54 = 2 . 3^{3}
  =>ƯCLNN(48;54) = 2 . 3 = 6
  =>x = 6 (tổ)
  Vậy có thể chia nhiều nhất 6 tổ.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )