Toán Lớp 6: Một người một người dự định dùng dây thép gai để bao quanh một khu vườn hình chữ nhật có kích thước 15 cm 7 m hỏi cần bao nhiêu mét dây

Question

Toán Lớp 6: Một người một người dự định dùng dây thép gai để bao quanh một khu vườn hình chữ nhật có kích thước 15 cm 7 m hỏi cần bao nhiêu mét dây thép gai để rào khu đất trên
A22m
B44m
C44m²
D105m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-06-18T18:21:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Cần số dây thép gai để rào khu đất trên là:}$
  $\text{( 15 + 7 ) × 2 = 44 ( cm )}$
  $\text{Chọn B.}$

 2. Một người một người dự định dùng dây thép gai để bao quanh một khu vườn hình chữ nhật có kích thước 15 cm 7 m hỏi cần bao nhiêu mét dây thép gai để rào khu đất trên
  A22m
  B44m
  C44m²
  D105m
  bài làm:
  Chiều dài dây thép gai là:
  2 x (15+7)=44 (m)
  Đáp số: 44m
  ⇒ đáp án B vì đề bài không hỏi diện tích nên không dùng m²
  #y21112869

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )