Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình thoi có độ dại 2 cạnh đường chéo là 9m và 6m . ở giữa ngta xây một bể cá hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 2m , và ph

Question

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình thoi có độ dại 2 cạnh đường chéo là 9m và 6m . ở giữa ngta xây một bể cá hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 2m , và phần còn lại để trồng hoa . Tính S trồng hoa ?
giải nhanh hộ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 37 phút 2022-06-04T16:41:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  diện tích mảnh vườn hình thoi là :
   9 x 6 :2= 27 (m2)
  diện tích bề cá hình vuông là :
  2 x 2 = 4 ( m2 
  diện tích trồng hoa là :
  27 – 4 = 23 ( m2 )

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   diện tích mảnh vườn hình thoi là :
  1/2 x 9 x 6 = 27 ( m^2 )
  diện tích bề cá hình vuông là :
  2 x 2 = 4 ( m^2 ) 
  diện tích trồng hoa là :
  27 – 4 = 23 ( m^2 )
  đáp số : 23 ( m^2 )
  chúc bạn học tốt !!
  cho mình ctlhn nhá tks 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )