Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng là 15m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn có bề rộng đường đi là 2m.

Question

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng là 15m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn có bề rộng đường đi là 2m. Pđhần còn lại để trồng tỉa bắp. Biết 1g thóc giống gieo được 100m² đất hỏi phải mua bao nhiêu gam bắp giống để gieo hết mảnh vườn trên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tháng 2022-02-17T18:59:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chu vi của thửa ruộng là:

  x  = (m)

  Chiều dài đất để trồng cây là:

  2 =  (m)

  Số cây phải mua là:

   = (cây)

   

 2. Diện tích trồng tỉa bắp là:
  (50-2.2).(15-2.2)=506m^2
  Cần mua số gam bắp giống để gieo là:
  506÷100.1=5,06g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )