Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12 m chiều rộng 80 dm diện tích mảnh vườn đó là A96m² B960bm² C960m² D40m²

Question

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12 m chiều rộng 80 dm diện tích mảnh vườn đó là
A96m²
B960bm²
C960m²
D40m², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 4 ngày 2022-06-18T21:04:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 80dm= 8m
  Diện tích mảnh vườn là:
  12xx8= 96(m^2)
  Đáp số: 96m^2
  => Chọn A

 2. 80dm=8m
  Diện tích mảnh vườn đó là:
  12.8=96(m^2)
  Chọn A.96m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )