Toán Lớp 6: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nh

Question

Toán Lớp 6: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm để số nam và số nữ được chia đều cho các nhóm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tuần 2022-06-07T09:22:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số nhóm nhiều nhất có thể chia được là x ( nhóm )
  Vì 42 \vdots x    ;    60 \vdots x    ;    x lớn nhất
  => x ∈ ƯCLN(42 ; 60)
  Ta có : 
  42 = 2.3.7
  60 = 2^2.3.5
  => ƯCLN(42 ; 60) = 2.3 = 6
  Vậy có thể chia được nhiều nhất 6 nhóm
  #dtkc

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số nhóm phải tìm là x . 
   Để chia lớp đó nhiều nhất số nhóm có thể thì x ∈ Ư CLN(42;60)
   Ta có : 42 = 2 . 3 . 7
  60 = 2^2 . 3 . 5
  ⇒ Ư CLN(42;60) = 2.3 = 6
  ⇒ x = 6
  ⇒ Có thể chia lớp đó nhiều nhất 6 nhóm để số nam và số nữ được chia đều cho các nhóm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )