Toán Lớp 6: Một lớp học có 50 học sinh gồm: giỏi, khá, trung bình, yếu. Số học sinh giỏi chiếm 0,4 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 50% học

Question

Toán Lớp 6: Một lớp học có 50 học sinh gồm: giỏi, khá, trung bình, yếu. Số học sinh giỏi chiếm 0,4 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 50% học sinh giỏi. Số học sinh khá bằng học sinh yếu. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. b) Tính tỉ số phần trăm của học sinh yếu so với học sinh cả lớp?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-12-19T12:03:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a)     Lớp đó có tất cả số học sinh giỏi là:
             50 x 0,4 = 20(học Sinh)
          Lớp đó có tất cả số học sinh khá là:
              20 x 50%=10(học sinh )
   b)      Tỉ số phần trăm số học sinh yếu so với số hs cả lớp là:
                           10 x 100 /50  %= 20 %          
                       CHÚC BẠN HỌC TỐT

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đáp số tự ghi nhé

  toan-lop-6-mot-lop-hoc-co-50-hoc-sinh-gom-gioi-kha-trung-binh-yeu-so-hoc-sinh-gioi-chiem-0-4-so

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )